Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

САМОКОВ - висока материална и духовна култура

Така наричат Самоков пристигащите тук, за да се докоснат до онова живително късче, което щедро е дарено от Майката Природа на самоковци. А мястото наистина е вълшебно.Една полегнала котловина,росена от множество потоци,задържа в пазви слънцето, сякаш че го притежава. И то и се подчинява. Огрява величествени върхове, стопля меки поляни, пуска слънчеви зайчета в пенливи планински потоци и изпълва въздуха с живителна свежест. Тук животът тече по-леко, хората остават дълго, дълго млади, а когато остареят са щастливи, че ще останат на това място за винаги.

На 60 км южно от София край р. Искър и притока и р. Бистрица в Самоковската котловина, на надморска височина около 900 м. е разположен гр. Самоков. Самоковската е междупланинска котловина, оградена от Рила, Шипочанския рид на Ихтиманска Средна гора, Плана, Витоша и Верила.

Самоковската котловина била обитавана още от праисторически времена, от когато са открити селища край Белчин баня, Горни Пасарел и на други места. По поречието на р.Палакария са останали значителни следи от траките, а археологическите находки, открити край с. Поповяне, свидетелстват за висока материална и духовна култура на населението от този край през късната античност (III-IVв.)

Още за Самоков >>>

ВРАТАТА НА РИЛА

Голямата чешма /Чешмата с обецата/ - история, настояще и бъдеще! Тук в Самоков се разказва легендата за бея, който не склонил хубавата самоковка да влезе в харема му и възхитен от нея, и в нейна чест издигнал Голямата чешма, от която и днес ние пием живителната сила на отминалите векове. Има и легенда, че желязната обеца, с която е украсена една от страните на чешмата, принадлежи на прочутия Крали Марко, който е пил вода от чешмата.  И още и още...история, настояще и бъдеще! Горди сме, че сме част от всичко това! И внимавайте, който пийне от водата с несравним вкус, със сигурност ще се върне отново в града и то завинаги.
Орлови скали
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец