Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
На 21 август всяка година Българската православна църква прославя нашия роден светец Симеон Самоковски. От 2002 г. денят се отбелязва вече традиционно и като празник на град Самоков.

Читалище-паметник Отец Паисий. Може би са повече от сто и четиридесет годините, които делят началото на читалищната дейност от днешния ден. Годината 1859 е приета за година на създаване на Самоковското читалище, тъй като от тогава датират официални документи, носещи печата и съхранявани в Народната библиотека Св.св Кирил и Методий. За съжаление все още не може да се приеме като официално основателен, описания от Йосиф Брадати факт за разтурената от турците къща, съградена за четене, датиран към 1852-53 година. Но ако се вземе предвид твърдението на великия реформатор Митхад паша, че не е срещал по-интелигентен народ никъде другаде в своя вилает, може да се предполага съществуване на читалищна дейност много преди тази дата, а това до някъде дава основание да се смята, че самоковското читалище е първото в България. През тази 1859 година читалището се е именувало Свети седмочисленици и се е помещавало в сградата на тогавашното Мъжко училище. Организираните действия и усилия за построяване на самостоятелна читалищна сграда завършват с успех през 1919 година. Тогава настоятелите и общината решават да се построи сграда, която освен читалище да бъде и паметник за прослава и помен на загиналите по бойните полета в Балканската, Междусъюзническата и Европейската войни. Монументалният паметник е завършен окончателно през 1923 година. Заслуга за цялостната му реализация имат известните тогава строителни фирми - Юруков и сие, Николов и едни от най-добрите скулптори на България - Николай Димитров, Иван Лазаров, Александър Андреев, Никола Ножаров, както и Ликурго Андреани - възпитаник на италианската Национална художествена академия. И така започва датирането: 1862 г. - първото театрално представление; 1914 г. - учителят Алекси Попиванов основава хор, станал по-късно известен като хор "Рилска песен"; 1925 г. - започва прожекциите си читалищното кино; 1931 г. - създава се комитет за основаване на читалищен Музей на Възраждането с пръв уредник Наум Хаджимладенов и негов приемник Христо Йончев - Крискарец; 1944 г. - ражда се вестник "Рилско ехо"; 1949 г. - кръжок за литературно творчество; 1951 г. - кръжок по изобразително изкуство; 1953 г. - създава се детска музикална школа; 1955 г. - създадена е детска театрална трупа, а в следващата 1956 г. - и мъжки вокален квартет. 1985 г. - държавна награда по случай 125-годишнината на читалището, отбелязана тържествено в цялата община. Днес дейността на читалище-паметник Отец Паисий продължава. Наследеното от възрожденците е съхранено. Роденото от днешното поколение творци търси своя път към бъдещето.

Чадър чешма
Девически манастир Покров Св.Богородици. Девическит манастир е живото свидетелство за духа и атмосферата на възрожденския Самоков, единственият запазен в града автентичен комплекс от сгради и градини, тишина и уют.
Църквата Свети Никола
Градски исторически музей.
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

Празник на града - всяка година от 15 до 21 август

Празник на град Самоков

BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец