Bulgaria - България
HOTELS - Хотели

НАШИ ПАРТНЬОРИ

Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

Фондация PAN Parks

PAN Parks работи за защита на дивата природа в Европа. PAN Parks, е единствената в цяла Европа организация, насочена към опазване на дивата природа. като се прилага един истински интегриран подход, съчетаващ опазване на дивата природа и устойчивото развитие на туризма.

PAN Parks създава мрежа от европейски райони на дива природа, където природните системи на животни и растения са обезопасени да процъфтяват, където хората оценяват преживяванията, предлагани от дивата природа. Тези райони предлагат реална дива природа с отлични качества и висококачествен туризъм, добре балансиран с опазването на дивата природа и устойчивото местно развитие.

Сертифицирането на НП Рила и нейното членство в мрежата PAN паркове предоставя на местните общности уникалната възможност за привличане на световен интерес към Рила и нейното ценно и добре съхранено биологично разнообразие.

Семеен хотел Зодиак е сертифициран Местен PAN Parks бизнес партньор, който работи съвместно с парк мениджърите за да се осигури качествен туризъм, който не уврежда околната среда. Собствениците на хотела са подложени на независима оценка, за да се гарантира, че отговарят на определени стандарти и критерии, свързани с устойчивия туризъм.


НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА

Национален парк "Рила" e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското "роула", което означава "много вода".

Семеен хотел Зодиак е Пан Паркс сертифициран бизнес партньор на Национален парк Рила. Национален парк "Рила" е един от сертифицираните ПАН Паркове, които отговарят на строгите екологосъобразни критерии, регулиращи човешката дейност във и около парковете.

В България са сертифицирани два парка членове на мрежата - НП "Рила" и НП "Централен Балкан". Членството носи, както задължения за спазване на постановените стандарти и критерии, така и ползи за Парка и партньорите му. Паркът може да предоставя правото на местните доставчици на туристически услуги, занаятчии и др. да използват запазената марка на ПАН Паркове и да бъдат рекламирани чрез информационната мрежа на Фондацията ако отговарят на определени изисквания за качество. Организацията финансира дейности за информиране на европейската общественост за съответния парк, което увеличава неговото международно признание. ПАН Паркове подпомага своите членове и когато кандидатстват за финансиране пред други източници.
СТУДЕНТСКИ ПРАЗНИК                                         КОЛЕДА                                     НОВА ГОДИНА
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец
Хотели в Самоков