Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
В България има много градове и всички те се различават един от друг, също както природата на нашата страна. Има градове с древна история, такива, които живеят с ритъма на днешния ден, градове с принос в развитието на материалната и духовна култура на българския народ. А Самоков е събрал в себе си и едното, и другото, и третото - град на самокови и зографи, на резбари и занаятчии, на художници и скиори. Едно вълшебно място, наречено "Бялата порта на Рила", надарено със зашеметяваща природа...
Географско положение
Община Самоков заема югоизточната част на Софийска област и обхваща високата Самоковска котловина и част от планината Рила. Територията й възлиза на 1 303,6 кв. км или 19% от площта на областта.
Географското разположение на общината е много благоприятно. Релефът на общината е планински - територията й включва предпланински, хълмист и високопланински релеф, който сериозно ограничава интензивното развитие на селското стопанство.
      На територията на общината е разположен Националният парк "Рила" - една от най-големите защитени природни територии в страната, която заема над 36% от площта на общината. Централният Рилски резерват - най-големият природен резерват в България, също е разположен тук и обхваща резерватите "Голям Скакавец", "Скакавец" и "Маричини езера", включени в списъка на ЮНЕСКО. Природно богатство на резервата са ледниковите форми, периглациалният релеф и езерата.
Фестивали и обичаи
От 2002 г. град Самоков има своя градски празник. Това е 21 август - Успение на Св.Симеон Самоковски - покровителят на града. От 2003г. в рамките на празника се включи и фестивалът на туристическата песен "Бялата порта на Рила", в който участват хорове и вокални групи от всички краища на страната.
Интересни за посещения са също и т.нар. "селски събори" или празници на отделните села в Самоковска община, обикновено свързани с някой християнски празник. Особено значение напоследък придобиха "Празникът на рилския зелник", провеждан всяка година в с.Бели Искър и "Празникът на радуилския боб", привличащ посетители вече няколко години.
Великденските и коледните празници също се отбелязват от местните жители и гостите на малките семейни хотели в Самоков. Дните преди тях са посветени на множество културни празници и прояви, организирани от общинското ръководство и читалище - паметник "Отец Паисий".
Още за Самоков >>>
БЯЛАТА ПОРТА НА РИЛА
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

САМОКОВ - Бялата порта на Рила

Град на самокови и зографи

BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец