Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

Град на самокови и зографи

САМОКОВ - твърдина на българщината и православието

Още не може да се даде категоричен отговор кога точно е възникнало селището в периода XII - XIVв., но през 1371г. то става жертва на османското нашествие. Пътешественици и хронисти дават за Самоков през XIV - XIXв. откъслечни, но и интересни сведения за града като важен производителен център за нуждите на османската армия, устремила се срещу християнска Европа. Градът е обаче и твърдина на българщината и православието. Мястото на Самоков в църковно-националната борба през Възраждането е водещо; самоковец е един от водачите й - митрополит Авксентий Велешки, а Паисий Хилендарски е родом от Самоковска епархия.  

Развитието на занаятите и промишлеността в Самоков през Възраждането се предпоставят от значението на града като най-голям железодобивен център в европейските провинции на Османската империя. Икономическият просперитет от началото на XIXв. превръща Самоков по думите на К. Иречек в пръв град на западните български земи и в просветен център, известен с учители и просветители от ранга на Константин Фотинов, Неофит Рилски, Христодул Сичанов и др. В Самоков е открита от Н.Карастоянов и първата българска печатница.

Мерило за икономически напредък и желание за модернизация е и новото изкуство в Самоков - фотографията. Неувяхвящата слава на града обаче си остава Самоковската художествена школа, неизменно свързана с имената на прославените зографи Христо Димитров, Захари Зограф и др.Самоков
Мястото на Самоков в църковно-националната борба през Възраждането е водещо.
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец