Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА

CERTIFIED PARTNER -
Family Hotel Zodiac SAMOKOV

Какво е местен PAN Parks бизнес партньор?

Сертифицираните Местни PAN Parks бизнес партньори се ангажират да работят съвместно с парк мениджърите за да се осигури качествен туризъм, който не уврежда околната среда. Те са били подложени на независима оценка, за да се гарантира, че отговарят на определени стандарти и критерии, свързани с устойчивия туризъм.

Фондация PAN Parks

PAN Parks работи за защита на дивата природа в Европа.
PAN Parks, е единствената в цяла Европа организация, насочена към опазване на дивата природа. като се прилага един истински интегриран подход, съчетаващ опазване на дивата природа и устойчивото развитие на туризма.
PAN Parks създава мрежа от европейски райони на дива природа, където природните системи на животни и растения са обезопасени да процъфтяват, където хората оценяват преживяванията, предлагани от дивата природа. Тези райони предлагат реална дива природа с отлични качества и висококачествен туризъм, добре балансиран с опазването на дивата природа и устойчивото местно развитие.
Сертифицирането на НП Рила и нейното членство в мрежата PAN паркове предоставя на местните общности уникалната възможност за привличане на световен интерес към Рила и нейното ценно и добре съхранено биологично разнообразие. НП Рила е един от 11 сертифицирани парка от PAN Parks, кето гарантира, че парка предлага най-доброто от дивата природа в Европа. България се гордее, че е първата страна, с два сертифицирани парка от PAN Parks: Рила и Централен Балкан.

СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЗОДИАК - СЕРТИФИЦИРАН ПАРТНЬОР НА ПАН ПАРКС

Местната PAN Parks група се създава за всеки парк, член на PAN мрежа паркове. Тя е официален съвет на Дирекцията на парка - в случая от НП "Рила" -, както и представители на местните органи на други държавни институции, на неправителствените организации и бизнеса, местните предприемачи в областта на екотуризма, частни лица и т.н. Целта на на групата е да обедини Дирекцията на парка и заинтересованите страни в тяхната работа по развитие на устойчив туризъм в региона на защитената територия и да направлява това развитие.
Партньорите
1.PAN Parks www.panparks.org
2.ДНП "Рила" www.rilanationalpark.bg
3.Семеен хотел Зодиак, Самоков www.zodiac-bg.com
4.Бизнесцентър Самоков
5.ТИЦ, Белица
6.Конна база Пери Волас www.perivolasbg.com
7.Сдружение "Добърско", Разлог
8.Фондация "Информация и природозащита" www.ecologybg.com
9.Читалище "Г. Тодоров", Белица library.belitsa.com
10.Къща Джамбазки, С. Говедарци, Самоков www.house-djambazki.com
11.Сдр. Приятели на планината, х.Ив.Вазов, Дупница
12.Вила Орлови скали, с. Бели Искър, Самоков orloviskali.com
13.Къща "Дешка", Горно Драглище
14.Министерство на туризма www.tourism.government.bg

Местната PAN Parks Група за НП Рила

Certified PAN parks business partner
Certified PAN parks business partners around Rila NP
Pan Parks - LOGO
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец