Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
     За туристите, които търсят нови преживявания и атракции сред природата, за любителите на планинското колоездене Национален парк "Рила" е един своеобразен екологичен велодрум.
Association NATURA nomade
Fabrice JESTIN 
Hameau des Saniиres 
04850  JAUSIERS 
fabjest@yahoo.fr
www.naturanomade.com
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

ВЕЛОТУРИЗЪМ

BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец