Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

ЕКО - ПЪТЕКА "РЕКА БЕЛИ ИСКЪР"

Еко пътека "Река Бели Искър" се намира в най-големият национален парк в България - Национален парк "Рила". Еко-пътека "Бели Искър" започва непосредствено от външната граница на парка, на 2 км от с. Бели Искър и върви по двата бряга на едноименната река.

Еко-пътеката представлява затворен маршрут с дължина 7500м. Преминаването на река Бели искър и разливите и се осъществява по 8 големи и 5 по- малки пешеходни мостове. В началото на пътеката надморската височина е 1215 м, а най- високата точка на еко-пътеката е при погледната площадка 1528 м. Между мост №7 и мост № 8 има заслон, оборудван с пейки за сядане и е изградено място за отдих пред него. Обособени са още пет места за отдих Езерото, Камъка, Средорек, Здравец, Къщата. Там са поставени маси и пейки и има възможност за кратка почивка. На подходящи места между мостовете са поставени информационни табели, които разказват за съответната местност, както и за различните елементи на природата, които могат да се видят в природата по пътеката - водата, скалите, животните и растенията.

За 3 часа преход Еко-пътеката ни дава възможност да видим интересни каменни и скални образувания, вековни гори и богато биологично разнообразие.

Маршрутът е лек, с много живописни гледки и подходящ за пълноценен отдих.
Ще Ви упътим и няма да Ви е необходим водач, защото пътеката е добре маркирана.
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец