Bulgaria - България

Семеен хотел в Самоков - Зодиак- планински туризъм

Елате на планински туризъм в Рила и се настанете в Зодиак - семеен хотел в Самоков!

BG  /  RU  / EN
HOTELS - Хотели
1. НАШИЯ АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. Тъй като смятаме, че сте важен клиент, първият ни приоритет е да ви предложим изключителни часове и престои в нашата къща за гости. Вашето пълно удовлетворение и увереност са абсолютно необходими за нас. Ето защо, като част от нашия ангажимент и за да отговорим на вашите очаквания, създадохме политика за защита на поверителността на клиентите. Тази Харта формализира ангажиментите ни към Вас и описва как се използват личните Ви данни. Основните правила, приложими в Къща за гости "Зодиак", се основават на следните принципи:
2. СЪГЛАСИЕ. "Лични данни" означава всяка информация, събрана и регистрирана във формат, който ви позволява да бъдете идентифицирани лично, пряко (напр. Име) или непряко (например телефонен номер) като физическо лице. Преди да ни предоставите тази информация, препоръчваме Ви да прочетете този документ, описващ правилата ни за защита на поверителността на клиентите. Тази Харта за защита на личните данни е част от условията, които управляват нашите хотелски услуги. Използвайки нашия сайт www.zodiac-bg.com, свързването с нас на телефоните за контакт или електронната ни поща, настаняването в нашата Къщата за гости  "Зодиак" Вие приемате тези условия и изрично приемате разпоредбите на тази харта.
3. ПРИНЦИПИ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ "ЗОДИАК" ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
- Прозрачност: Когато събираме и обработваме вашите лични данни, ние ще ви съобщим цялата информация и ще ви информираме за целта и получателите на данните.
- Легитимност: Ние ще събираме и обработваме вашите лични данни само за целите, описани в тази харта.
- Уместност и точност: Ще събираме само лични данни, които са необходими за обработка на данни. Ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че личните данни, които съхраняваме, са точни и актуални.
- Съхранение: Ние ще съхраняваме вашите лични данни за срока, необходим за тяхното обработване в съответствие с разпоредбите на закона.
- Достъп, коригиране, противопоставяне: Имате право на достъп до вашите лични данни, и да ги промените съгласно приложимите законови разпоредби
- Поверителност и сигурност: Ще осигурим разумни технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу изменения или случайни или незаконни загуби или неоторизирана употреба, разкриване или достъп.
- Споделяне: Можем да споделим вашите  лични данни с трети страни (Външен доставчик на счетоводни услуги, местните власти) за целите, изложени в тази харта съобразно законовите изисквания.
- За въпроси относно принципите на защита на данните, моля, свържете се с нас на контакти.
4. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. Настоящата харта се прилага: В Къща за гости "Зодиак"; На уебсайта www.zodiac-bg.com
5. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ? По различно време ще бъдем задължени да Ви попитаме като клиент на Къща за гости "Зодиак" за информация за Вас и членовете на Вашето семейство, като:
- Лична информация необходима за връзка: име, телефонен номер, имейл.
- Лична информация събирана при регистрирането в мястото за настаняване - Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ); дата на раждане; ЕГН / ЛНЧ; номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност; пол; гражданство; държава, издала националния документ. Събраната информация при регистрирането, за лица под 18-годишна възраст може да бъде предоставена само от възрастен.
- Номерът на вашата кредитна карта (единствено за целите на транзакцията при резервация на booking.com)
- Видеонаблюдение - Къща за гости "Зодиак" е оборудвана със система за постоянно видеонаблюдение в общите части.
Ние не събираме чувствителна информация, като информация за раса, етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни и философски убеждения, членство в синдикати или подробности за здравето или сексуалната ориентация.
6. КОГА СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? Когато разглеждате нашия сайт, ние нямаме достъп до ваши лични данни. Личните данни могат да бъдат събирани в различни случаи, включително: Резервация на стая; Хотелска регистрация; Проверка и плащане; Видеонаблюдение
7. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ? Събираме вашите лични данни за целите на:
1) Управление на резервацията на стаи и заявки за настаняване. Тези лични данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Правейки запитване по телефон, на електронната ни поща или през резервационна платформа, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването на тези данни с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период. Имате възможност да се настаните при нас и без предварително предоставяне на лични данни (име, телефон или електронна поща), ако се настаните без резервация, при положение, че имаме свободни стаи.
2) Регистриране при настаняването Ви в хотела - съгласно законодателството (Закон за Туризма).
3) Изготвяне и съхранение на счетоводни документи (При издаване на фактура на физическо лице) - съгласно законодателството (Закон за Счетоводството).
4) Обработването на лични данни при видеонаблюдението е необходимо за целите на законните интереси на администратора - да защити от незаконни посегателства собствеността си и оборудването на помещенията. При видеонаблюдението достъп до записите има само собственика на къщата, който е администратор на лични данни. Използване на записите за каквито и да са други цели не се извършва, а на всеки 7 дни те се изтриват като диска се форматира.
8. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП НА ТРЕТИ ЛИЦА ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ - Местни органи: Възможно е да сме задължени да изпратим вашата информация на местните власти, ако това се изисква от закона или като част от запитване и в съответствие с местните разпоредби.
10. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ. Предприемат се подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите законови разпоредби за защита на вашите лични данни от незаконно или случайно унищожаване, случайно изменение или загуба и неоторизиран достъп или разкриване. За тази цел се използват технически мерки (например защитни стени) и организационни мерки (като потребителска идентификация / парола, средства за физическа защита и др.).
Когато изпращате данни за кредитни карти при извършване на резервация, технологията за шифроване на SSL (Secure Socket Layer) се използва за гарантиране на сигурна транзакция (такива данни получаваме от Вас само при резервация през резервационната система на booking.com). Тези данни не се съхраняват след транзакцията и се заличават.
11. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ. Запазваме вашите лични данни само за период, който е в съответствие с разпоредбите на приложимото право.
12. ДОСТЪП И МОДИФИКАЦИЯ. Имате право на достъп до вашите лични данни и да ги промените съгласно приложимите законови разпоредби. Също така можете да упражнявате правото си на възражение, като пишете на адреса по-долу. В случай на трудности при упражняването на правата си, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл на адрес zodiak@abv.bg или като напишете на адреса по-долу:
Къща за гости "Зодиак"; Ул."Рилска малина" 29; 2000 гр.Самоков; България; Е. Борисова
За целите на поверителността и защитата на личните данни ще трябва да Ви идентифицираме, за да отговорим на вашето искане. Ще бъдете помолени да включите копие от официална идентификация, като шофьорска книжка или паспорт, заедно с молбата си. Ако вашите лични данни са неточни, непълни или не са актуални, моля, изпратете съответните изменения на администратора на лични данни, както е посочено по-горе.
Всички искания ще получат отговор колкото е възможно по-бързо и в съответствие с приложимото законодателство. Можете също да упражнявате вашите права по отношение на личните ви данни, които се съхраняват и обработват след престоя. За да направите това, трябва да се свържете директно с нас.
13. АКТУАЛИЗАЦИИ. От време на време можем да променяме тази харта. Следователно, препоръчваме Ви да проверявате за актуализации, особено когато правите резервация.
14. ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ. За въпроси относно политиката за защита на личните данни се свърже на нашата електронна поща: zodiak@abv.bg.Copyright © 2003, 2018 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА