Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

БОТАНИЧЕСКИ МАРШРУТ

Това е първия ботанически маршрут в страната. Пътеката е наречена Приятели на растенията и води от местността Яворова поляна до Урдин циркус.

Ботаническият маршрут ще Ви даде възможност за три часа да се запознаете с основните дървесни и храстови видове, тревисти и лечебни растения, да надникнете в скалните пукнатини, край потоците, в сянката на смърчовата и бялoмурова гора.

Изградени са девет погледни места, от които могат да се наблюдават средно по над 60 вида висши растения.

Преходът включва местности с максимална разлика в надморската височина от около 500 м., като крайната точка на маршрута - местността Скалата се намира на надм. височина 1940 метра. Това означава запознаване с три различни планински зони, в които температурата, валежите и слънчевата светлина са съвсем различни. Различна е и продължителността на вегетационния сезон на растенията. Това определя богатството и разнообразието на планинската флора в долината на Урдина река, на Парка и Планината. Той дава възможност на ценителите на природата, на хората със специални интереси и на всеки турист, да се потопи в свeта богатата и интересна флора и фауна на Национален Парк Рила.

Приятели на растенията

Ботанически маршрут - Botanikal Route
Ботанически маршрут - Botanikal Route
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец