Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

МУЗЕИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Какво може да се посети в Самоков?

Митрополитска църква Успение Богородично

От 1557 година Самоков става център на епархията и седалище на митрополита. В 1791 година идва разрешението за градеж на черквата. Във фермана има изискване задължаващо да не се поставят камбани на камбанарията на църквата. През 1793 година се дава начало на ремонт на Митрополитската черква, като за целта от Света гора се осигурява и е докаран иконостас с дърворезба. В наши дни черквата Успение Богородично е действуваща черква и има възможност за посещения всекидневно от 8 до 12 часа. В празничните дни се извършват богослужения.

Храм Рождество Богородично - Бельова черква

Това е най-старата черква в град Самоков. Тя е построена върху основите на късно-антична постройка от ІV-VІв. Легендата свързва Бельова черква с тукашния болярин Бельо, започнал строежа. По-късно в района, изникват и сградите на града. Отначало строежа на  черквата бил без прозорци, заради турците.
Открай време на Бельова църква се организирали големи събирания на Великден и на Рождество Богородично. От 2002 година на празника на града, на който се почита светеца Симеон Самоковски, се организира събор в двора на Бельова църква.

Байракли джамия

В периода на ХVІІІ-ХІХ век в Самоков се извисяват минаретата на четири големи и осем малки джамии, но в същото време в центъра на града отмерва времето часовниковата кула, която придава европейска атмосфера в града. Единствената съхранена до днес джамия в Самоков, е Байракли джамия, която се намира в идеалния център на Самоков. Джамията е  построена и изрисувана от самоковски майстори-дюлгери и зографи. Реставрирана е след освобождението и до днес е музей.

Сарафската къща - Домът на Арие

Сарафската къща е обвързана с историята и съдбата на еврейското семейство Арие, което е дошло от Виена през 1793 година и се е настанило в Самоков, отваряйки няколко търговски банки. Описаната в хроника семейна история на Арие е историята на живота на хората в Самоков през деветнайсти век, когато в града съжителстват в няколко квартали българи, турци, евреи, цигани. Мястото става примамливо за преселници и най вече за различни занаяти - грънчари,  гайтанджии, мутафчии, железари, медникари, златари, антикари, кожари и други.
Сарафската къща е отворена в момента като музей, а срещу нея е Синагогата, която се нуждае от реставрация.
Музеят работи в делнични дни от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа.
Църквата е построена в по-късен период, 1859-1860г., когато християните в Турция получили по силата на провежданите реформи известни религиозни свободи и самоковци издействали ферман. Те вярвали, че на това място е имало църква още преди падането на града под турска власт. След като бил завършен иконостасът и поставени иконите, храмът бил осветен тържествено на 26 октомври 1861 година, Димитровден, от архимандрит Хрисант Дойчинов и градските свещеници, за да свърже завинаги родолюбието на самоковци с борбата срещу гръцкото духовенство. Именно в тези дни от града е изгонен гръцкия владика, а църковната служба започва да се води само на български език. Дръзкото строителство на църквата
Байракли джамия. В периода на ХVІІІ-ХІХв. силуетът на Самоков се доминира от минаретата на 4 големи и 8 малки джамии и от часовниковата кула, която биела по европейски. Единствената запазена джамия в Самоков днес, а и най-красивата, е Байракли джамия /т.е.главна/, намираща се в центъра на града.
По инициатива на Съюза на българските художници и с активната протекция на самоковския художник–график Зафир Йончев, през април 1973 година, се създава графична база – Самоков. Никак не е случаен фактът, че точно Самоков предоставя своето любезно домакинство за една толкова специфична, интересна и уникална дейност. Богатото културно наследство на Самоковската иконописна школа от само себе си предполага продължение на традициите в областта на художественото творчество. Графичната база се помещава в една от интересните възрожденски самоковски къщи – Есовата и благодарение на този факт тази къща е запазила автентичния си вид до днес. Дейността на графичната база и постоянно действащия към нея уъркшоп е насочена в следните направления: реализиране на графични произведения при гарантирани високо професионални и тясно специализирани печатарски услуги; провеждане на демонстрации, представяния, обучение; създаване на архив от графики; изложбена дейност; осъществяване на обмен с други графични центрове в страната и чужбина; международно сътрудничество. В списъка на международните контакти на графична база Самоков са: Френската асосиация за изкуство “Арт Диалог” – Париж; Център за литография “Тамаринд” – САЩ; Съвместна работа с чуждестранни художници от Япония, САЩ, Европа. От 2000 година графичната база работи по проект, финансиран от швейцарската фондация за култура “Про Хелвеция”. В графичната база са създадени условия за пълноценна работа и пребиваване. Комбинация от хотелска част и работни помещения позволява непрекъснат творчески процес. Модернизирането на материалната база и наличието на съвременна техника осигуряват възможност за печат на литография, метални техники, гравюра дърво, линорез на високо професионално ниво.
В южния край на Самоков, до сами шосето за Боровец, се белее малка църква, носеща името
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец