Hotels in Samokov, Bulgaria
HOTELS - Хотели

SIGHTSEEINGS

Какво може да се посети в Самоков?

Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.
Metropolitan Church of the Assumption

From 1557 Samokov became the center of the diocese and the seat of the Archbishop. In 1791 came the permit for construction of the church. The royal decree obliging a requirement not to put bells on the church tower. In 1793 is launching a renovation of the Metropolitan Church for this purpose from Mount Athos is provided and is driven carved iconostasis. Nowadays, the church of the Assumption Church is operative and has the opportunity for visitors daily from 8 to 12 o'clock. During the holiday worship services are performed.

Temple Virgin Birth - Belyova Church
It is the oldest church in the town of Samokov. It was built on the foundations of a late antique building from IV-VI century. Legend connects Belyova Church with the local nobleman Bello, began construction. Later in the area emerge and buildings of the city. Initially, the construction of the church was without windows, because the Turks.
Always during Belyova church organized large gatherings of Easter and the Virgin Birth. Since 2002, the feast of the city, which honors Saint Simeon Samokov is organized festival in the courtyard of Belyova church.

Bairakli mosque

During the XVIII-XIX century in Samokov towering minarets of four large and eight small mosques, but at the same time in the city center measures the time clock tower that gives European atmosphere in the city. The only mosque preserved today in Samokov is Bairakli mosque, which is located in the center of the Samokov. The mosque was built and painted by masters from Samokov - builders and painters. Restored after the liberation from Ottoman rule and is now a museum.

Sarafska house - the House of Arie

Sarafska house is tied to the history and fate of the Jewish family Arie, who came from Vienna in 1793 and settled in Samokov, opening several commercial banks. Described in the chronicle family history of Arie is the story of people's lives in Samokov in the nineteenth century when people in the city live in several neighborhoods Bulgarians, Turks, Jews, Gypsies. The place becomes attractive for immigrants and mostly different crafts - pottery, goat's hair, blacksmiths, coppersmiths, goldsmiths, antique, leather and others.
Sarafska House is currently open as a museum, but against it is the Synagogue, which needs restoration.
The museum is open on weekdays from 9 to 12 o'clock and from 13 to 17 o'clock.
Църквата е построена в по-късен период, 1859-1860г., когато християните в Турция получили по силата на провежданите реформи известни религиозни свободи и самоковци издействали ферман. Те вярвали, че на това място е имало църква още преди падането на града под турска власт. След като бил завършен иконостасът и поставени иконите, храмът бил осветен тържествено на 26 октомври 1861 година, Димитровден, от архимандрит Хрисант Дойчинов и градските свещеници, за да свърже завинаги родолюбието на самоковци с борбата срещу гръцкото духовенство. Именно в тези дни от града е изгонен гръцкия владика, а църковната служба започва да се води само на български език. Дръзкото строителство на църквата
Байракли джамия. В периода на ХVІІІ-ХІХв. силуетът на Самоков се доминира от минаретата на 4 големи и 8 малки джамии и от часовниковата кула, която биела по европейски. Единствената запазена джамия в Самоков днес, а и най-красивата, е Байракли джамия /т.е.главна/, намираща се в центъра на града.
По инициатива на Съюза на българските художници и с активната протекция на самоковския художник–график Зафир Йончев, през април 1973 година, се създава графична база – Самоков. Никак не е случаен фактът, че точно Самоков предоставя своето любезно домакинство за една толкова специфична, интересна и уникална дейност. Богатото културно наследство на Самоковската иконописна школа от само себе си предполага продължение на традициите в областта на художественото творчество. Графичната база се помещава в една от интересните възрожденски самоковски къщи – Есовата и благодарение на този факт тази къща е запазила автентичния си вид до днес. Дейността на графичната база и постоянно действащия към нея уъркшоп е насочена в следните направления: реализиране на графични произведения при гарантирани високо професионални и тясно специализирани печатарски услуги; провеждане на демонстрации, представяния, обучение; създаване на архив от графики; изложбена дейност; осъществяване на обмен с други графични центрове в страната и чужбина; международно сътрудничество. В списъка на международните контакти на графична база Самоков са: Френската асосиация за изкуство “Арт Диалог” – Париж; Център за литография “Тамаринд” – САЩ; Съвместна работа с чуждестранни художници от Япония, САЩ, Европа. От 2000 година графичната база работи по проект, финансиран от швейцарската фондация за култура “Про Хелвеция”. В графичната база са създадени условия за пълноценна работа и пребиваване. Комбинация от хотелска част и работни помещения позволява непрекъснат творчески процес. Модернизирането на материалната база и наличието на съвременна техника осигуряват възможност за печат на литография, метални техники, гравюра дърво, линорез на високо професионално ниво.
В южния край на Самоков, до сами шосето за Боровец, се белее малка църква, носеща името
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец