CULTURE AND SIGHTS

Hotels in Samokov, Bulgaria
HOTELS - Хотели

SIGHTSEEINGS

Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.
City History Museum - Tourist № 79 (A)

In Samokov Historical Museum was established in 1930, it has been a museum collection to the community center - a monument Father Paisij. The creation of the Museum have contributed Samokov artists - Professor Vassil Zahariev, Hristo Jonchev - Kriskarets, Naum Hadjimladenov, Slavi Genev and others. Working hour of the museum: Monday to Friday from 8 to 12 am and from 13 to 17 hours. On Saturday visits are made by appointment.

The Shroud of the Virgin Mary - Nunnery - Tourist №79 (B)

Nunnery testifies to the spirit and atmosphere of the Revival Samokov. Nunnery is the only one preserved in the town of Samokov, authentic collection of buildings and gardens of the past. Monastery was founded by Baba Fota, which is grandmother Konstantin Fotinov and is connected to the tradition of saving the city from the Holy Virgin, which spread its pall over the city and thus saved it from ruin.
Many of the icons of the church painted Dimitar Zograf, and in the narthex has a fresco of the Virgin Mary, and was probably painted by Zahari Zograf.
Nunnery is open to visitors every day to 17 hours, entrance fee is not paid.

Big fountain - fountain with earring

Great fountain in the center, which has remained as a historical monument of Ottoman rule, has established itself as an emblem of Samokov. The fountain was built from huge hewn stones with Moorish arches, carved on four sides. Under the roof of the fountain, a stone birdcage. Here the population is old legend tells that iron earring, which is decorated one side of the fountain belonged to the famous hero King Marko. There is a belief that anyone who is drunk this water remained in the town, and if you go someday I will return and it forever.

Community center - a monument Father Paisij

In the center of the Samokov majestically stands the building of the community center, which is a testament to the aspirations of the citizens of Samokov to protect cultural and historical glory of the city and to commemorate the heroism of those who died in the name of Bulgaria.
In the difficult years after the war, the idea of ​​erecting the building of the community center is in line with the dream of Samokov, to build a monument to the heroes of Samokov region. The facade of the library there is a plaque with an inscription - thanks to the soldiers died by their descendants. It became the only building of its kind soldier monument.
Градски исторически музей. Историческият музей в Самоков е още едно доказателство за високата интелигентност на самоковските граждани, за чувството им за историческа памет и висока обществена ангажираност. В началото на тридесетте години известните самоковски художници Наум Хаджимладенов и Васил Захариев дават идеята за музейна сбирка, която да се помещава в народното читалище. Осъществяването на идеята става през лятото на 1931 година с дейното участие на още двама известни майстори на четката - Христо Йончев-Крискарец и Павел Францалийски. Пръв уредник на музейната сбирка е Наум Хаджимладенов. Васил Захариев разработва Правилник на музея, който е утвърден от Министерството на просветата и по този начин сбирката е призната официално. Христо Вакарелски описва експонатите в инвентарна книга, а Слави Генев изготвя тематико-експозиционен план. През 1957 година Георги Белстойнев завършва художественото оформление на музея, което е запазено и до днес на първия етаж. В 1937 година Христо Йончев-Крискарец прави феноменална изложба на народното творчество в самоковско, което поставя началото на етнологическата сбирка. 1958 година е завършена експозиция Възраждане, в 1966 г. - революционно движение. Около 30 000 експонати притежава Историческият музей днес, разпределени в няколко основни сбирки: етнографска, археологическа, художествена, фотографска, документална. Етнографската сбирка датира най-рано и е дело на основателите на музея като непрекъснато е обновявана през годините. Чрез текстил, носии, накити и занаяти е показан бита и поминъка на старите самоковци. В археологическата сбирка намират място главно тракийски и късноантични находки. Най-богатата находка на късноантична култова керамика се намира именно тук. Предметите са от множество ямни светилища, намерени на брега на яовир. Искър при един от отливите и датират от І в. пр. н. е. Останалите експонати са от землището на с. Поповяне и са датирани към 3-4 в. сл. н. е. Художествената сбирка съдържа икони, щампи, ръкописи, документи и множество картини. застъпени са почти всички майстори на Самоковската художествена школа. 3 500 произведения на изкуството съхранява днес Историческият музей, както и своя художествена галерия. Много показателен е фактът, че днешната сграда на музея е проектирана в края на тридесетте години, а първата копка е направена през 1940-та от Богдан Филов. Сградата е завършена след войната.
Девически манастир “Покров Св.Богородици”. Девическит манастир е живото свидетелство за духа и атмосферата на възрожденския Самоков, единственият запазен в града автентичен комплекс от сгради и градини, тишина и уют.
Голямата чешма /Чешмата с обецата/ - история, настояще и бъдеще! Тук в Самоков се разказва легендата за бея, който не склонил хубавата самоковка да влезе в харема му и възхитен от нея, и в нейна чест издигнал Голямата чешма, от която и днес ние пием живителната сила на отминалите векове. Има и легенда, че желязната обеца, с която е украсена една от страните на чешмата, принадлежи на прочутия Крали Марко, който е пил вода от чешмата.  И още и още...история, настояще и бъдеще! Горди сме, че сме част от всичко това! И внимавайте, който пийне от водата с несравним вкус, със сигурност ще се върне отново в града и то завинаги.
Читалище-паметник “Отец Паисий”. Може би са повече от сто и четиридесет годините, които делят началото на читалищната дейност от днешния ден. Годината 1859 е приета за година на създаване на Самоковското читалище, тъй като от тогава датират официални документи, носещи печата и съхранявани в Народната библиотека
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец