Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
НЕВЕРОЯТНА ГЛЕДКА
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

КОННИ ПРЕХОДИ

Конна база Буч - http://www.horse-riding-bg.com/bg/

Контакти за записване за езда:
ВАСИЛ СТОЙЧЕВ
тел.: +359887524822
e-mail: horse_riding@abv.bg
https://www.facebook.com/vasil.Butch
ОГНЯН СТОЙЧЕВ
тел.: +359887660119
e-mail: horse_riding@abv.bg
https://www.facebook.com/ognian.butch

Откак се помни, родът Буч от Самоков е свързан с конете и конния спорт. Огнян и Петър Стойчеви – Буч превръщат конната езда в една от най-атрактивните страни на туристическия бизнес. Преди 30 години Огнян създава школа Буч, позната в много страни по света. Любители на ездата от Европа, Азия, Австралия пазят в спомените си хубостите на България, разкрили се пред очите им от гърба на коня. Изживяването е толкова запленяващо, че контактите на голяма част от тях с школата  продължават и до днес.

Гостите на конна база Буч получават не само ездитни умения. Те се запознават с богатото ни историческо минало, с нашите природни резервати, с лековитите ни извори, докосват се до автентичния ни фолклор, включващ характерни местни песни, танци и древни обреди.

Конна школа Буч е едно възхитително присъствие в българския туризъм, спечелила десетки хиляди приятели на страната ни – посланици на богатата и многолика българска природа, на топлото, неподправено гостоприемство, на уникалната ни култура и традиции.

Родът Буч – повелителите на конете

НА КОН В РИЛА
Програми на ТАНГРА
НЕВЕРОЯТНА ГЛЕДКА
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец