Bulgaria - България
ФОТОЛОВ
БРАНЕ НА ГЪБИ
РИБОЛОВ
КОННА ЕЗДА
ПРЕХОДИ В ПЛАНИНАТА
СКИ
ЗАНАЯТИ
ФОЛКЛОР
ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ
СПОРТ
ИНФОРМАЦИЯ
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2017 Family hotel Zodiac, All rights reserved.
Хотели Самоков

ФОТОЛОВ

Национален Парк Рила е признат като важно и сигурно убежище за планинската фауна в Европа. Тук са намерили своето местообитание сто седемдесет и два вида гръбначни: пет вида риби, влечуги и земноводни - двадесет, птици-деветдесет и девет, бозайници-четирдесет и осем. В парка е и най- голямата популация на балканската дива коза у нас, най-значителната високопланинска популация на лалугера, едно от 4-те находища на алпийски тритон и едно от двете в България находища на малката кукумявка.
Hotels Samokov Borovets
Туризъм
Hotels Samokov - EN
Отели Самоков - RU
BG