Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

ФОТОЛОВ

Национален Парк Рила е признат като важно и сигурно убежище за планинската фауна в Европа.

Тук са намерили своето местообитание сто седемдесет и два вида гръбначни: пет вида риби, влечуги и земноводни - двадесет, птици-деветдесет и девет, бозайници-четирдесет и осем.

В парка е и най- голямата популация на балканската дива коза у нас, най-значителната високопланинска популация на лалугера, едно от 4-те находища на алпийски тритон и едно от двете в България находища на малката кукумявка.
BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец