Bulgaria - България
HOTELS - Хотели
Copyright © 2003, 2020 Family hotel Zodiac, All rights reserved.

ФОЛКЛОР

Местните жители от долината на "Искровете" дават възможност да се докоснеш до фолклора и бита на техните предци.

Организиране вечер на българското село - история, бит, поминък, фолклор и българска национална кухня.

Група за автентичен Фолклор "Росна китка" от с.Говедарци - носители на редица национални и международни призове.BG  /  RU  / EN
Самоков Боровец